משקל המבחן ההודי

מבחן אחר הוא מבחן המשקל של ההודים. לפי מבחן זה נצטווה החשוד להישקל. אחר כך החל אדם מבוגר לנאום כדי להוציא את השד מאותו חשוד. בתום הנאום שב החשוד להישקל. אם משקלו היה זהה למשקל הקודם נקבע שהוא אשם שכן הנאום לא הצליח להרחיק את השד. אם נמצא שהאיש שוקל פחות, נקבע שהוא חף מפשע והשד שהיה בו הורחק. היבט חשוב במבחן זה הוא שהגוף שורף קלוריות ללא הפסק ולכן הסיכוי שהאיש ישקול פחות גדל ככל שהנאום ממושך יותר

Call Now Button