פוליגרף למגזר הפרטי

ראשית  יודגשכי הבדיקה היא דיסקרטית וניתנת רק למזמין הבדיקה ביד

 הבדיקות נעשות על פי בקשות של המזמין לנושאים הבאים

בדיקה אישית לכל אירוע פרטי שהתרחש בחייו של מזמין הבדיקה

בירור מחלוקות במשפחה

טיהור וניקוי שם הנבדק/ת

נאמנות מכל סוג לרבות בגידה / בני זוג

Call Now Button