פוליגרף ממוחשב

הבדיקה ממוחשבת ומתועדת מתחילתה ועד סופה תוך רישום מצבי העבודה בכל חזרה הכוללים, בין היתר, את פרטי הנבדק, שם הבודק, זמני תחילה וסיום של כל חזרה וחזרה מסדרת השאלות, מספר הצארט (התדפיס) ערכי / מידת לחץ האוויר המוכנס לכרית המודדת את הקרדיו, שיטת הבדיקה, ורגישויות של כל ערוץ וערוץ מערוצי המדידה תוך ציון סוג הערוץ

פוליגרף בשיטות שאלת הביקורת

בדיקת פוליגרף בשיטת השוואת התגובות על פי שיטת ג'ון ריד תרשימי הבדיקה משקפים את תגובותיו הפיזיולוגיות של הנבדק בערוצי מדידה שונים, מהן מסיק הבודק מסקנות בהסתמך על ניסיונו המקצועי, מתוך הנתונים העובדתיים בכל הנוגע לתגובות המעידות על אמירת אמת או שקר של הנבדק ביחס לכל אחת משאלות הבדיקה

פוליגרף מערך שאלות הבדיקה

Call Now Button