פוליגרף משפטי

פוליגרף בבית משפט אזרחי מותנה בהסכמת בית המשפט והסכמת הצדדים

פוליגרף לבית דין לעבודה. מותנה בהסכמת בית הדין והסכמת הצדדים

פוליגרף לבית משפט לתעבורה. מותנה בהסכמת בית המשפט והסכמת הצדדים

פוליגרף לבית הדין הרבני. מותנה בהסכמת בית הדין והסכמת הצדדים

פוליגרף למחיקת רישום פלילי. מותנה בהסכמת הרשויות ובהסכמת הנבדק

פוליגרף בוררויות יבוצע לשני הצדדים  ובהסכמת והסכמת הבורר

Call Now Button